Vinster i Välfärden

Vinster i Välfärden

Vi vill att vården ska skötas av de som är bäst lämpade för det. Det kan vara kommunal vård eller privat vård.

För oss är det absolut viktigaste att det blir så bra som möjligt för både de som får vård och personalen.

Svenska kommuner och dess beslutsfattare verkar satsa på lägsta pris. Vi vill istället ha rätt vård för alla.

Vi vill ta bort lagen om offentlig upphandling och istället införa en rad kriterier som vårdgivare ska uppfylla.

 

Vi vill införa krav på personaltäthet och en krav på tid med vårdtagare.

Att vårdgivaren jobbar med kontinuerlig utveckling av sin personal.

Att vårdgivaren arbetar kontinuerligt med ett social samhällsansvar.

Att personalen kontinuerligt och öppet får möjlighet att ranka sin arbetsgivare.

Att vårdtagaren/anhöriga kontinuerligt får möjlighet att ranka sin vårdgivare.

Denna ranking är en av de premisser som vårdgivare sedan väljs på för eventuellt nya uppdrag.

Samt att vårdtagaren med familj får större möjligheter att påverka och själva välja vårdgivare.