Universitet och Högskolor

Att studera efter genomförd gymnasieskola.

Sverige behöver säkerställa att högre utbildning är i framkant i ett globalt perspektiv.

Succesivt behöver en rad program ses över för att vi ska ha så effektiva och givande högre studier som möjligt.

Alla gymnasiala program behöver inte med automatik ge behörighet till högre studier. Utbildningars innehåll ska alltid styras utifrån vad som är relevant på arbetsmarknaden.

Kortare praktiska och teoretiska kurser behöver finnas tillgängliga i högre utsträckning för att möta behov av kompetens, förändringar på en dynamisk arbetsmarknad och utvecklingen internationellt.

 

Åtgärder för att ge fler möjlighet till fortsatt utveckling och utbildning:

  • Höjt studiebidrag för alla studenter som löpande klarar de akademiska kraven.
  • Slopad ränta på studielån för de som går polisutbildningen
  • Slopad ränta på studielån för de som går utbildning till lärare
  • Slopad ränta på studielån för de som går utbildning till vårdyrken
  • Ökad lånemöjlighet för eftergymnasiala studier. Sänkt ränta för alla hos CSN.
  • Ytterligare resurser för att utveckla och förbättra förutsättningarna för CSN.
  • Fler kvalificerade yrkesutbildningar i olika omfattning för att möta behov på arbetsmarknaden. Med ökad tillgänglighet.
  • Ansökning och antagning genom ”En annan väg” tydliggörs och underlättas.