Svenskt Föreningsliv

Som samhället ser ut idag behöver Sverige snabbt göra en rad kraftfulla insatser för att skapa ett tryggare, öppnare och mer tillgängligt samhälle.

Vi behöver också möta den utveckling som går mot stillasittande och ökande problem med övervikt.

 

Idrottsföreningar runt om i Sverige har en otroligt viktig roll i att bryta negativa trender och har möjligheten att fånga upp unga människor som är på väg åt fel håll.

Svenska föreningar kan också göra mycket för att öka jämlikhet och förebygga mobbing och trakasserier genom kontinuerligt värdegrundsarbete.

 

Vi har ett stort förtroende för Riksidrottsförbundet som är det organ som fördelar föreningsbidrag och försöker skapa de bästa möjlig förutsättningarna för svenskt föreningsliv. 

Vi vill tillföra ytterligare en miljard per år för att förutsättningarna ska bli ännu bättre.