Svensk Polis

Polisen

Resurser, personal och utveckling.

Etablerade partier tävlar om vem som vill anställa flest poliser, förutom vänsterpartiet, och hur mycket extra pengar som myndigheten ska få för att om möjligt vända utvecklingen.

Vi är övertygade om att det inte enskilt handlar om resurser utan snarare om att ha rätt förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett så bra sätt som möjligt.

Rikspolischef Dan Eliasson har nu äntligen skiljts från sitt uppdrag.

Justitieministern Morgan Johansson är mycket nöjd med f.d. rikspolischefens arbete och tycker att förutsättningarna för svensk polis aldrig varit bättre.

Det stämmer inte. Dan Eliasson har nu fått lämna en position han inte var lämpad för. Han har bland annat brutit mot gällande regelverk och genom det utsatt poliser för fara. När han dessutom offentligt ljuger om att detta är frågan om rätt kompetens rätt enkelt besvarad. Vad säger det om dig Morgan Johansson. Ljuger ni mycket i partiet?

”Nära tre av tio utbildade poliser arbetar inte längre i yrket. Även i tre andra bristyrken har många utbildade bytt bana. Det visar en undersökning Du&jobbet beställt från SCB.

Inte sedan 2010 har vi haft så få yrkesverksamma poliser i Sverige. Polishögskolorna lyckas inte fylla sina platser med kompetenta sökande och många poliser uppger att polisbristen är den främsta anledningen till att brott inte klaras upp.”

http://www.duochjobbet.se/chef/nastan-6000-poliser-jobbar-inte-kvar-i-yrket/

Det har aldrig slutat så mycket poliser som det gör nu. Gör det möjligen skillnad om en polis är aspirant eller erfaren?

  • En skarp genomlysning bör göras av myndighetens omorganisation, dess effekter och brister.
  • Analys och uppföljning om vad som brustit inom och utanför myndigheten som har lett till varför de som valt att sluta arbeta som poliser under de senaste åren.
  • HR avdelningen gör en åtgärdsplan för hur myndigheten kan bli en mer attraktiv och jämlik arbetsplats.
  • Myndigheten ska digitaliseras i så utsträckning som möjligt.
  • IT avdelningen ska ha möjlighet att arbeta med de främsta tekniska lösningar som nu finns, ligga i framkant avseende utveckling och rekrytering samt kontinuerlig utbildning av relevanta kompetenser.
  • Kommunikation med oss medborgare ska i möjligaste mån ske digitalt.
  • Vi vill förstärka satsningar på kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling.
  • Totalt skjuter Det Nya Partiet till 4 miljarder öronmärkta för ökad lönedynamik och organisationsutveckling.
  • Vidare ytterligare 2 miljarder för uppdatering av it infrastruktur och relevanta system.

Sverige ska ha rätt antal poliser. Vi vill också att Sverige ska ha rätt poliser.

Vi vill at Sveriges poliser i möjligaste mån ska få arbeta inom de områden de är mest lämpade för styrt tex av intressen, utbildning och effektivitet.

Vi vill att anställda ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och lön i den mån det kans göras möjligt samt att fler anställningsformer ska vara möjliga.

Källor: SR Ekot, BRÅ, Polisförbundet, duochjobbet.se