Skolan

Skolan är ett enormt område med många utmaningar.

Sverige har över tid fallit tillbaka och vi står oss inte lika starka i internationella jämförelser som vi har gjort tidigare.

Våld och övergrepp ökar och skolor har stora problem att rekrytera behöriga lärare.

Vi tror att det är otroligt viktigt för elever, lärare och annan skolpersonal att känna trygghet på sin arbetsplats.

Vi vill se att alla som arbetar med utbildning ska ha en absolut nolltolerans mot våld och sexuella övergrepp.

Vi vill förbättra lärares och skollednings förutsättningar att skapa en trygg miljö för lärande.

Vägen till en tryggare och ännu bättre skola tror vi kommer genom att vi

 • Ökar skolpengen direkt för alla elever det innebär större ekonomiska resurser för alla skolor.
 • Skapar en tryggare miljö i våra skolor genom t ex
  • ökad kameranärvaro
  • resurser för utsatta skolor att förstärka lärartäthet och möjlighet att använda t ex väktare.
  • Resurser för lämplig föräldranärvaro i skolan.
 • Öka lärares och skollednings egen trygghet genom att anpassa lagstiftning till den situation som råder nu, 2018.
 • Öka undervisningen avseende respekt, mänskliga rättigheter, sex och samlevnad.
 • Säkerställa att alla elever i svensk skola förstår vad samtycke är och vilka effekter sexuella övergrepp och sexuellt våld för med sig.