Postnord

Postnord har haft en rad utmaningar.

Världen förändras och utmaningarna för samhällsservice förändras.

Givet alla de utmaningar som Postnord haft där man inte har klarat av sitt uppdrag behövs omfattande åtgärder.

Den danska förlusttyngda delen av Postnord ska den avskiljas från den svenska verksamheten.

Vidare ska staten sälja Postnord som helhet eller i delar. Direkt eller över de kommande fyra åren.