Miljön och Framtiden

Miljö och Hållbarhet

 

I alla delar där Sverige kan påverka beslut/avtal/processer mm ska vi sträva efter hållbarhet.

 

Klimat

Sverige ska vara en världsledande kraft och i all möjlig mån driva processer för att bekämpa miljöförstöring.

Alla typer av bekämpningsmedel/gödsel mm. som i ngn mån är skadliga för djur, natur och/eller människa förbjuds. Sverige ska aktivt motarbeta sådan miljöförstöring i vårt närområde.

Alla typer av skadliga kemikalier som i ngn mån kan överföras till människa, djur eller natur ska i möjligaste mån förbjudas alternativt straffbeskattas.

Alla typer av icke förnybara material som förverkas ska endast finnas tillgängliga med ett totalt ansvar för producent och/eller importör att säkerställa omhändertagande/återvinning av uttjänta produkter.

 

Djur och Natur

Att rika bestånd tillåts vara kvar på höga nivåer för att säkerställa återväxt, mångfald och försörjning.

Att utsatta bestånd ska ges möjlighet till en god återväxt.

Att bestånd i tydlig fara för utrotning i alla möjliga sammanhang förbjuds som födoämne och i handel.

Att utrotningshotade arter skyddas med alla möjliga medel.

 

Målsättningen är att Sverige ska vara det enskilt mest framstående landet för hållbarhet, utveckling inom miljöteknik, helhetsansvar, återvinning, resor och transporter i världen.