Läkare i Sverige

Läkaryrket är viktigare än någonsin.

Vi behöver fler anställda läkare genomgående i alla vårdkategorier i Sverige.

Specialistvården behöver förstärkas samtidigt som forskning och studier visar att vissa ingrepp ska genomföras på färre vårdinstanser.

Antalet utbildningsdagar per läkare i Sverige sjunker och kan potentiellt försämra vårdkvaliteten över tid.