Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling har haft ett tydligt syfte.

 

Under de senaste åren har vi sett ett stort antal exempel på att lagen idag har en hämmande inverkan på dessa upphandlingar.

Det innebär att samhällsutvecklingen hämmas. Upphandlingarna tenderar att vara långdragna och komplexa processer som resulterar stora kostnader.

Lagen hindrar en stor mängd företag från att deltaga i dessa ofta tids- och kostnadskrävande processer.

 

Det gäller t ex polismyndigheten där en förundersökning om mutbrott inletts avseende upphandlingen av ny utrustning.

 

Detta är beklämmande. Vi vill att den avskaffas. Vi ersätter den istället med transparens.

Avskaffande av ineffektiva lagar och regler gör att det blir lättare för alla att förstå vad som gäller, deltaga i processer och helt enkelt leva i Sverige

När vi tar bort LOU ger det möjlighet för alla företag att ge sig in i kampen om offentliga kontrakt oavsett om det är nyy strumpor i vården, nya sjukhus eller vägar.

 

Här hittar du några exempel på när det blivit väldigt fel.

Skattebetalarna får stå för notan och pengarna används skrämmande ineffektivt.

 

Om Nya Karolinska sjukhuset, tvärbanan osv…

”Nya Karolinska skulle inte få kosta mer än 14,5 miljarder kronor att bygga. Det hade politikerna bestämt. Men SvD:s kartläggning visar att utgiftstaket är sprängt i bitar och att den verkliga notan för det nyckelfärdiga sjukhuset är uppe i över 25 miljarder.”

https://www.svd.se/nya-karolinska-tio-miljarder-kronor-dyrare-att-bygga

 

”I flera veckor har Svenska Dagbladet granskat kostnaderna för Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Det har lett till att landstinget i Stockholm tvingats erkänna att de samlade utbetalningarna fram till 2040 blir 9 miljarder kronor dyrare än vad ledningen för landstinget sagt. Detta trots att politikerna i åratal har slagit sig för bröstet om att man jobbat med en »fastprismodell«.”

https://www.fokus.se/2015/06/stockholmssyndromet-2/

Se gärna klippet i artikeln om kostnader för tvärbanan i Stockholm.

 

Och…

”SvD GRANSKAR | 140 000 kronor för flytt av vattenkran, 100 000 för att sätta upp en hylla – och 1,2 miljoner för att byta en dörr.

Det är några exempel på de hemliga priserna för ändringar och tillägg på Nya Karolinska i Solna.”

https://www.svd.se/dryg-miljon-for-att-byta-dorr-pa-nya-karolinska

 

När det gäller försvarsmaktens avelsprogram så har det inte gjorts en offentlig upphandling det är bara väldigt, väldigt dumt.

 

Försvarets hundar kostade tio gånger mer än normalt

Publicerat måndag 23 oktober kl 14.48

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6804447

 

 

Lagen Offentlig upphandling

2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling. Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 19 §.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145