Invandring till Sverige

Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister, I bakgrunden Sveriges Statsminister Stefan Löfvén

Sverige är i många avseenden ett öppet och fritt land. Vi vill att det ska fortsätta vara så.

Människor som har förutsättningar ska också ges möjligheten till uppehållstillstånd och över tid ges möjlighet att bli Svensk Medborgare.

Den mest grundläggande förutsättningen är möjligheten till försörjning.

Väljer man att bryta mot de premisser som gäller för ett liv I Sverige har man också förbrukat sin rätt att vara i landet.