Företagande

Företagande

All sjukvård, poliser, brandmän och allt annat som samhället är finansieras av privat företagande. Det verkar som ibland som vi glömmer bort det.

Det finns några undantag, Systembolaget och svenska spel.

För att göra det enklare att vara företagare så vill vi sänka arbetsgivaravgiften för en lönepost i alla svenska företag.

 

Sänkningen ner till 20% för arbetsgivaravgift och ålderspensionsavgiften innebär stora fördelar för svenskt företagande.

  • Det blir väldigt mycket enklare att starta eget företag och nå rimlig lönsamhet. Vi får fler lönsamma företag.
    • Detta kommer göra stor skillnad inom t ex transportbranschen, för konsulter generellt och inom byggbranschen.
  • I branscher som är pressade av utmaningar med stress, höga sjukskrivningstal och massuppsägningar kan personal gå från att vara anställda till eget företagande och på så sätt få mer kontroll över sitt arbetsliv, möjlighet att I större utsträckning påverka sin ersättning och iom det även sitt liv i stort.
  • Det blir lättare för företag att rekrytera specialistkompetens.
  • Det blir lättare för svenska elitsatsande idrottsföreningar att konkurrera med förbättrade förutsättningar.
  • Branscher som pressas av företag från länder med mycket lägre personalkostnader får förnyad konkurrenskraft.

 

Förutsättningar för att få denna dynamiska förbättring, för så väl nya som etablerade företag.

Krav på att bokslut och årsredovisningar upprättade i tid.

Sunt företagande med hållbarhet och utveckling i fokus.

 

Målsättningen med förslaget är att det ska vara permanent.

Vi vill även sänka arbetsgivaravgiften för fler anställda. Vi lovar att det ska göras så snart det kan finansieras fullt ut.