Europa

Idén om det som nu är EU var fantastisk. En union för att hålla freden.

Vi är för ett Europeiskt samarbete men behovet av utveckling inom EU är stort. Det är mycket stora kostnader för Europeiska Parlamentet och administrationen.

Hade Unionens förordningar efterlevts hade situationen varit en annan på en rad områden.

Det gäller t ex den fortsatta flyktingkrisen, miljön, krisen i Grekland men även andra länder har haft stora utmaningar och en övergripande tafatthet inför lokala och globala utmaningar.

Den aktuella budgeten på 960 miljarder euro trädde i kraft 2014 och löper till 2020. EU-budgeten kommer från bidrag från medlemsstaterna och delas in i tre delar. En fast procentsats av deras bruttonationalinkomst, tullsatser på importer från länder utanför EU och en procentsats av momsinkomsten. Ett exempel är Grekland som betalar 1,68 miljarder men får tillbaka 638 miljarder, är det rimligt? Givet att pengarna fördelas som de gör och systemet fallerar på så många områden är det kanske inte så konstigt att britterna ville bryta sig ur?

Vi vill att det Europeiska parlamentet avvecklas eller åtminstone minskas rejält.

  • Europaparlamentet har 751 ledamöter som valts i EU:s numera 28 medlemsstater.
  • September 2016 var antalet tjänstemän och tillfälligt anställda vid parlamentet 7 606 personer.
  • Ledamöternas månatliga arvode före skatt är enligt ledamotsstadgan till 8 484,05 euro (juli 2016).
  • Parlamentet betalar en schablonersättning på 307 euro för varje officiell arbetsdag som ledamöterna är på plats.
  • Ersättning för allmänna utgifter, ersättningen är 4 342 euro per månad 2017.
  • Parlamentsledamöterna kan välja sin egen personal inom ramen för den budget som har fastställts av parlamentet. År 2017 ligger taket för dessa omkostnader på 24 164 euro per ledamot.
  • Parlamentet har 1 160 446 kvm fastigheter. De flesta ägs av parlamentet.

 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/faq/14/antal-parlamentsledamoter

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/faq/9/hur-manga-jobbar-i-parlamentet

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/faq/17/arvoden-och-pensioner

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/faq/10/hur-manga-fastigheter-har-parlamentet