Brevet…

Det Nya Partiet

Sverige 2018 har en rad utmaningar och Skåne framstår som en av de regioner som kommer kräva mest förändring.

Det är förmiddag i Helsingborg den 28 maj 2018. Jag har valt ut fem rubriker från Helsingborgs Dagblads nätupplaga, hd.se.

  • Byggboomen har gjort Skåne lukrativt för skattefusk och dumpade löner.
  • NV- Skånes yrkeskriminella kartläggs med ny metod – 61 aktiva brottslingar på fri fot.
  • Polisen larmades om skottlossning – hittade tomhylsor.
  • Vården av papperslösa har ökat kraftigt.
  • Lärarbristen drabbar fattiga och lågutbildade mest.

Nu finns det självklart mer positivt laddade rubriker som jag valt bort, men vårt partis fokus ligger på att förbättra allt som inte fungerar först och främst. Sen vill vi självklart göra mycket mer för att det som redan är bra och fungerar ska fungera bättre.

Vi går till val med följande tio väldigt tydliga löften:

Vi lovar att vara obekvämt ärliga. Vilket annat parti kan lova det?

Vi lovar att arbeta med stor transparens, dvs. att vara öppna och tydliga. Det kan inte vara så svårt. Vi kommer tex inte acceptera att rikspolischef och ministrar ljuger för det svenska folket.

Vi lovar att brottsligheten kommer att minska. Såväl anmälda brott som de som inte anmäls, t ex när det gäller sexualbrott där mörkertalet är stort.

Vi lovar att göra vårdköerna i Sverige betydligt kortare.

Vi lovar att vården ska bli jämställd, mellan olika landsting och självklart lika för män och kvinnor. Det är tragiskt och beklämmande att den inte redan är det.

Vi lovar att kraftfullt förbättra förutsättningarna för att fler ska vilja utbilda sig till våra stora bristyrken men också ska stanna kvar och utvecklas inom polisen, som lärare och till alla de yrkesroller vi behöver inom vården.

Vi lovar att ta bort Lagen om offentlig upphandling. Det kommer bland annat kraftigt förbättra konkurrensen och göra en rad offentliga satsningar billigare

Vi lovar att gå en rejäl satsning på att utreda slöseri med skattepengar. Tex den enorma kostnaden för byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset.

Vi lovar att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige.

Vi lovar att göra en verklig och varaktig förändring för de som är utsatta, oavsett kön, nationalitet, ålder och utmaning.

 

Våldtäkterna blir fler, antalet sexualbrott ökar generellt, antalet skjutningar med dödlig utgång har ökat tiofalt de senaste 25 åren och knivdåden avlöser varandra.

Våldet kommer extra nära i min hemstad Helsingborg som blivit våldets huvudstad i Skåne och ansvariga på polisen i regionen säger själva att de inte klarar sitt uppdrag.

I västvärlden minskar antalet anmälda brott, i Sverige ökar de. Utredningar av grova, livspåverkande brott som tex våldtäkt och misshandel läggs på hög. Brotten mot de svaga i samhället blir fler. Mindre brott skrivs av rutinmässigt eller lämnas utan åtgärd.

Förutom bristen på poliser, så finns det ett skriande behov av vårdpersonal och utbildade lärare. Kriser i vården avlöser varandra och de råder en stor brist på jämlikhet. Kvinnor får t ex sämre behandling av en del former av cancer, vårdköerna varierar kraftigt mellan olika landsting och ingrepp kan ha väldigt olika utfall på olika sjukhus.

Integrationen har misslyckats på många plan och Sverige har den dyraste kostnaden för flyktingmottagning i världen.

Klimatutmaningen är global och Sverige måste göra mycket mer med ett internationellt perspektiv. Vi behöver bidra till förändringsprocesser utanför våra gränser där de positiva effekterna på miljön är väldigt mycket större. Samtidigt som vi skapar möjligheter för oss själva att vara ledande inom tex utvecklingen av miljöteknik, återvinning och hållbarhet.

Försäkringskassan har kraftigt ökat antalet avslag för de som söker sjukpenning och handläggare med många avslag belönas. Assistansersättningen dras in för familjer som redan har en otroligt tuff vardag. Varför vill regeringen, vänstern och alliansen sparka på de som redan ligger?

Detta är bara en del av allt som behöver hanteras i det haltande samhällsbygge som är Sverige. Ansvariga partier i Sveriges riksdag misslyckas i sitt arbete med de verkligt stora utmaningarna men även med de problem som finns i vardagen, bortom de särskilt utsatta områdena, utanför de plundrade pensionsfonderna.

 

Vi vill inte att en politisk karriär eller lång och trogen tjänst i ett fackförbund ska ligga till grund för att få statliga toppjobb, vi vill att kompetens och förmåga ska avgöra. Det gör skillnad

Vi vill verka för utveckling. Vi tror att samhället kan förändras och utvecklas till det bättre på väldigt många plan.

Vi vill att människor i Sverige ska känna sig trygga och kunna tro på en positiv framtid.

Vi vill ta krafttag mot korruption inom stat och kommun där ställning utnyttjas för egen vinning. Idag får vi höra att Nya Karolinska Sjukhuset är det dyraste i världen. Motsvaras det av antal anställda, av förutsättningar för de som arbetar eller av antalet vårdplatser?

Med en offentlig ställning ska arbetet i allt utgå från samhällets och människors behov. Vi ska göra allt vi kan för att komma till rätta med det enorma slöseriet av våra skattepengar.

Ingen ska utnyttjas i Sverige, det gäller alla, från de som tvingas tigga till de som luras eller tvingas hit för att i slavliknande förhållanden sälja sina kroppar. Det är vidriga brott som ligger bakom och dessa måste bekämpas i Sverige men också med krafttag i det europeiska samarbetet.

Vi tror på frihet, på dig, på möjligheter och att valen som alla gör i livet, små som stora ska göras av dig. Det innebär inte att vi inte ska ha lagar och regler men de behöver utvecklas.

Rättsväsendet och samhället i stort behöver ta ett eller i många fall flera kliv framåt för att Sverige ska hitta tillbaka till rätt väg, en väg till mer hållbarhet i vår vardag, trygghet för alla och en positiv utveckling.

 

Med brevet du nu får vill jag berätta att vi finns. Att politik inte behöver skötas av de som är politiker idag och vara dyrt och främmande.

Vi finns för att vi behövs och du får gärna en roll tillsammans med oss på vägen fram.

Vårt löfte att verkligen vara obehagligt ärliga, om oss själva, med oss själva och i vårt arbete går det före allt annat. Vi ska dessutom, till skillnad från de flesta andra partier, stå för det vi går på val till, även efter valdagen.

 

Vill du följa med på vägen?

 

  1. Är det något du själv funderat över, som saknas, något som inte är bra men som måste bli bättre eller som ska tas bort helt? Vill du tycka till om de lösningar vi lyfter fram så gör det, vi tar tacksamt emot alla frågor och funderingar.

 

  1. Vill du stödja vår kampanj som hittills är helt ideell på annat sätt har vi startat en crowdfunding på https://www.youcaring.com/detnyapartiet-1106273

 

  1. Vill du berätta om oss för någon annan är det också väldigt värdefullt. Jag tror att det kommer vara bland det viktigaste för oss fram till valet i september.

 

  1. Vill du ses? Vi träffar gärna dig, din familj och dina kollegor om det passar.

 

  1. Vill du var med på riktigt? I partiets organisation? Partiråd? Visionär? Ideolog?

Kontakta oss gärna så diskuterar vi vilken lösning som passar bäst på vägen.

Alla underlag vi använt och alla konkreta förslag på lösningar hittar du på de andra sidorna hemsidan.

 

Det Nya Partiet                                                           www.nyapartiet.se

Robert Jansson                                                               framtid@nyapartiet.se

Helsingborg                                                                   2018-05-28