Vården

Vården

Vården

 

Svensk vård lämnar mycket övrigt att önska. Det är ingen nyhet.

Det handlar inte om personalen utan att snarare att det finns en rad områden som brister i styrning och förutsättningar.

Vårdpersonal är i de flesta fall utsatt för en hög stress och svåra förhållanden på sina arbetsplatser. Det leder bland annat till sjukskrivningar, utbrändhet, stress och att människor vi behöver inom vården söker sig till andra yrken eller aldrig börjar.

Dessutom kan det vara stor skillnad mellan landstingen vilket i sig är ett misslyckande och väldigt långt ifrån jämställdhet.

Vårdköerna har återigen växt och är helt otroligt långa

 

Vi tror att den samhällsekonomiska kostnaden och den mänskliga kostnaden för dessa missförhållande, brister och köer är enorm.

 

”Usel ekonomi, hot mot akutpersonal, brist på barnmorskor och vårdcentraler utan en enda fast läkare. Det är några verkliga problem i den skånska vården.”

https://www.sydsvenskan.se/2017-09-03/de-riktiga-vardproblemen-i-skane-ar-inte-samma-som-i-stockholm

Vården ska skötas av de som är bäst lämpade för det. Det kan vara kommunal vård eller privat vård. Det kan vara vård 100 mil hemifrån eller tex i Danmark, Tyskland eller Finland.

För oss är det absolut viktigaste att det blir så bra som möjligt för både de som får vård och personalen samt alla anhöriga.

 

Vi vill införa en rad kriterier som vårdgivare ska uppfylla.

  • Krav på personaltäthet.
  • Krav på tid med vårdtagare.
  • Att vårdgivaren jobbar med kontinuerlig utveckling av sin personal.
  • Att vårdgivaren arbetar kontinuerligt med ett socialt samhällsansvar.
  • Att personalen kontinuerligt får möjlighet att ranka sin arbetsgivare.
  • Att vårdtagaren/anhöriga kontinuerligt får möjlighet att ranka sin vårdgivare.
  • Vi vill rent konkret öka resurserna inom den offentliga vården med 4 miljarder om året som ska gå till positiv löneutveckling och förbättrade interna processer.

Denna ranking är en del av det beställare och människor som behöver vård ska kunna välja utifrån.

Tack vara avskaffandet av lagen om offentlig upphandling så får svensk sjukvård en helt annan dynamik och får möjlighet att arbeta med många fler aktörer vilket ökar kvalitéten i vården, valfriheten och sänker kostnader.