Övergrepp

Övergrepp

Sexuella övergrepp i allmänhet och våldtäkter i synnerhet är vidrigt.

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgav 1,7 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för sexualbrott under 2015, vilket motsvarar cirka 129 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta, därefter har det skett en ökning.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2016

Denna utveckling måste brytas. Det är svårt att förstå att politiker inte gjort mer för att minska antalet sexualbrott. Offren bär med sig dessa brott länge, kanske hela sitt liv.

Utvecklingen är tragisk, återigen vet inte vad som enskilt har bidragit mest till det men jag tror att det bland vissa grupper i samhället finns en väldigt skev kvinnosyn och en verklighetsfrånvänd uppfattning för rätt och fel. Utvecklingen sker dessutom mot bakgrund av försämrat förtroende för alla delar av rättsväsendet förutom kriminalvården. Störst försämring finns gällande polisen.

”Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt.”

Källa: https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Sexualbrott/

2016 dömdes 19 personer till fängelse för Grov Våldtäkt. Snittpåföljden är 3 år och 11 månaders fängelse. En av fängelsedomarna var endast 12 månader!? Vet inte vilket fall det är men det lyfter ju onekligen en del frågetecken.

Endast 9 procent av sexualbrotten anmäls. läs mer på : https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper.html

Vi vill att dessa övergrepp prioriteras av rättsväsendet och vill tillföra extra resurser riktade mot dessa typer av brott.

Vidare vill vi se öka straffen för brotten med riktmärket 12 års fängelse för Grov Våldtäkt och våldtäkt mot barn samt 8 år för våldtäkt. Vid upprepade förseelser vill vi att straffen ökas markant om samma gärningsman döms för ytterligare sexualbrott.

 

Lite mer fakta från EU:

Violence against women: an EU-wide survey

”Overall prevalence of physical and sexual violence • One in three women (33 %) has experienced physical and/or sexual violence since she was 15 years old. • Some 8 % of women have experienced physical and/or sexual violence in the 12 months before the survey interview. • Out of all women who have a (current or previous) partner, 22 % have experienced physical and/or sexual violence by a partner since the age of 15.”

Källa: FRA – European Union Agency for Fundamental Rights

file:///C:/Users/John/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf