Trygghet

Världen vi lever i förändras snabbare och snabbare. Det ökar vår frihet och ger oss möjligheter.

Den fria rörligheten inom EU är ett exempel på det.

Dessvärre upplever svenskar generellt en ökad otrygghet och för att möta det behöver vi en rad åtgärder.

Så för att öka tryggheten och bryta den negativa utvecklingen vill vi göra följande.

  • Öka kameranärvaron i våra offentliga miljöer.
  • Öka det internationella samarbetet med polis i andra länder.
  • Förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande polisarbete.